Jobs

Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned a Hwylusydd Grŵp

Location: Cardiff based with travel across South East Wales

Salary: £30,000 pro rata

Deadline: Monday 15 June 2020

Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn recriwtio ar gyfer Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned a Hwylusydd Grŵp i gefnogi ein rhaglen waith ar iechyd meddwl yn ddiweddarach mewn bywyd. Cyflog: cyflog cychwynnol £30,000 pro-rata Ein gweledigaeth yw iechyd meddwl da i bawb. Credwn fod atal yn hanfodol ar gyfer mynd i’r afael â’r argyfwng iechyd meddwl yn effeithiol, a gweithiwn i yrru newid tuag at gymdeithas sy’n iach yn feddyliol i bawb, gan gefnogi cymunedau, teuluoedd ac unigolion i fyw bywydau sy’n iachach yn feddyliol, gan ganolbwyntio ar y rhai sydd fwyaf mewn perygl. Y Sefydliad yw cartref Wythnos...

Community Engagement Officer & Group Facilitator

Location: Cardiff based with travel across South East Wales

Salary: £30,000 pro rate

Deadline: Monday 15 June 2020

Do you want to work for an organisation that believes that (tackling mental health) prevention is fundamental to effectively addressing the mental health crisis? If so, the Mental Health Foundation is recruiting for: Community Engagement Officer & Group Facilitator to support our programme of work on later life mental health. Salary: starting salary £30,000 pro-rata The vision of the Mental Health Foundation is good mental health for all. We work to prevent mental health problems, driving change towards a mentally healthy society for all, and support communities, families and individuals...